portret

dzieło sztuki plastycznej, przedstawiające określoną osobę albo grupę osób z zachowaniem podobieństwa

I też same portrety na ścianach wisiały (I). Tabakiera ze złota, z brylantów oprawa, A w środku jej był portret króla Stanisława. Te rzędami portretów zdobione filary [...] Ozwały się doń zewsząd głosami przeszłości (V) Z kąta, kędy wisiał portret nieboszczyka, [...] Wysunęła się cicho postać na kształt mary (V). Cała z szczerego złota, z brylantów oprawa, We środku za szkłem portret króla Stanisława (VIII)

Czlowiek i wszechswiat ↔ Apriori ↔ Literatura i sztuka piękna ↔ Sztuki plastyczne ↔ Obraz