polny

taki, który rośnie w polu

W drugim związane razem, jakby polne kwiatki, Opieńki i rozlicznej barwy surojadki (III)

Wszechswiat ↔ Ziemia ↔ Gleba i jej rodzaje