polityk

osoba zawodowo zajmująca się polityką

Może, bystry polityk, duch czasu zbadywał I tam szedł, gdzie Ojczyzny dobro upatrywał? (VI)

Czlowiek ↔ Czlowiek jako istota spoleczna ↔ Człowiek pracujący ↔ Zajęcia i zawody ↔ Różne zajęcia i zawody