policyja

umundurowana i uzbrojona formacja przeznaczona do ochrony bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz do utrzymywania bezpieczeństwa i porządku publicznego; pisownia współczesna policja

Stąd się Hrabia żali, Że cywilizacyja większa u Moskali, Bo tam o polowaniu są ukazy cara I dozor policyi, i na winnych kara (II). Jak wśród naszej burzliwej szlachty samowładnej, Zbrojnej, nie trzeba było policyi żadnej (XII)

Czlowiek ↔ Organizacja społeczna i instytucje społeczne ↔ Państwo ↔ Utrzymanie porządku społecznego