pokusa

bardzo trudne do opanowania pragnienie zrobienia czegoś

Tymczasem zły duch nową pokusą go wabi: Podsłuchiwać, co Zosia mówiła do Hrabi (V). A wszakże kiedy okiem rzuci na pierścionek I przypomni młodzieniec, że już jest małżonek, Zaraz w nim obcych pokus ostyga gorączka (X).

Czlowiek ↔ Dusza i rozum ↔ Wola ↔ Chęć