podobno II

wedle pogłosek, jak słychać

Takim kwestarzem tajnym był Robak podobno (I) Podobno Stolnikównie wpadł Soplica w oko (II)

Czlowiek ↔ Dusza i rozum ↔ Myślenie ↔ Wiedza