poczerniony

pokryty czarną farbą

Bogate szlify, mina prawdziwie ułańska I wąsik poczerniony, i bródka hiszpańska (XI).

Czlowiek i wszechswiat ↔ Apriori ↔ Jakość i stan ↔ Cechy spostrzegane narządami zmysłu ↔ Wzrokiem