plecy

tylna strona tułowia

Zbudził Hrabiego szelest na plecach i skroni (II) Zaś powrozami mocniej sznurowano ręce Na plecach szlachty (IX) Major, ku większej ich męce, Kazał pierwej pozdzierać z głów konfederatki, Z pleców płaszcze, kontusze, nawet taratatki (IX). Pracowałem przy taczkach rok w pruskiej fortecy, Trzy razy Moskwa kijmi zraniła me plecy, Raz już wiedli na Sybir (X)

Czlowiek ↔ Człowiek jako istota żywa ↔ Ciało i jego części