planeta

ciało niebieskie krążące wokół jakiejś gwiazdy, świecące odbitym od niej światłem

Ważył z kolei wszystkie planety i ziemie, Nim w przepaściach powietrza osadził ich brzemię (VIII) Owoż astronomowie planetę, kometę, Uważają tak jako mieszczanie karetę (VIII) Już serwis, jak planeta koniecznym obrotem, Zmienia porę (XII) Dość już tego - przerwała - nie jestem planetą Z łaski Bożej! Dość, Hrabio, ja jestem kobietą (XII)

Wszechswiat ↔ Niebo i atmosfera ↔ Niebo i ciała niebieskie