plan I

mapa, szkic, układ czegoś

Nikt z Panów nie był w Petersburku? Chcecie może plan widzieć? Mam plan miasta w biórku (II). Ach, co to był za domek! plan mam dotąd w biórku (II).

Czlowiek ↔ Czlowiek jako istota spoleczna ↔ Człowiek pracujący ↔ Dom ↔ Budowla