pisarz

urzędnik pełniący funkcję sekretarza

Ten wyrok marszałkowski pan pisarz umieści W aktach jeneralności, a woźny obwieści (XI).

Czlowiek ↔ Organizacja społeczna i instytucje społeczne ↔ Państwo ↔ Rząd, administracja