pieczysty

pieczone mięso

Z wozów niosą jarzyny, mąki i pieczyste, I chleb (IV).

Czlowiek ↔ Człowiek jako istota żywa ↔ Potrzeby istoty ludzkiej ↔ Wyżywienie ↔ Produkty pokarmowe ↔ Mięso