patron

osoba święta lub bóstwo opiekuńcze, któremu oddano w opiekę jakąś dziedzinę życia

Jeźli który z nich dziecku imię na chrzcie daje, Zawsze zwykł za patrona brać Koronijasza: Świętego Bartłomieja albo Matyjasza (VI). Na obrazku tym była święta Genowefa, A w relikwiji suknia świętego Józefa Oblubieńca, patrona zaręczonej młodzi (X) Sławni dowódcy owi naszych legijonów, Których lud znał imiona i czcił jak patronów (XI)

Czlowiek i wszechswiat ↔ Apriori ↔ Wiara, religia ↔ Religia ↔ Chrześcijaństwo