partyja II

odpowiedni kandydat lub kandydatka do małżeństwa

Zosia nie będzie, prawda, partyja posażna (III) Posażne i nadobne panny, w wieku kwiecie, Zdaniem wszystkich najpierwsze partyje w powiecie (V)

Czlowiek ↔ Czlowiek jako istota spoleczna ↔ Życie społeczne ogólnie ↔ Struktura społeczeństwa ↔ Rodzina, pokrewieństwo ↔ Ślub