partyja I

stronnictwo

Inaczej bawiono się w drugim końcu stoła, Bo tam, wzmógłszy się nagle, stronnicy Sokoła Na partyję Kusego bez litości wsiedli (I) Nawet strona Kusego z partyją Sokoła Przestała dawnym wielkim zatrudniać się sporem (III) I stąd to, że przechodził partyi tak wiele, Nazywany był dawniej Kurkiem na kościele (VI). To pewna, że [...] nigdy z moskiewską partyją nie trzymał (VI)

Czlowiek ↔ Czlowiek jako istota spoleczna ↔ Życie społeczne ogólnie ↔ Stosunki społeczne ↔ Zycze spółeczne