papuga

(Psittaciformes) – rząd ptaków z podgromady ptaków nowoczesnych Neornithes, są to ptaki o barwnym upierzeniu i dużym, zakrzywionym dziobie, żyjący w tropikalnych lasach

Dosyć, że nam się zdawał małpą lub papugą, W wielkiej peruce, którą do złotego runa On lubił porównywać, a my do kołtuna (I).

Wszechswiat ↔ Zwierzęta ↔ Ptaki ↔ Ptaki tropikalne