panegiryk

utwór literacki wysławiający jakąś osobę, czyn, wydarzenie

potem i ksiądz Bartochowski, Składając panegiryk na tryumf krakowski, Pod godłem Orientis Fulmen, prawił wiele O tym komecie (VIII) Gdy poważnemi kroki przystąpił Protazy, Skłonił się i wydobył z zanadrza kontusza Panegiryk ogromny w półtrzecia arkusza (XII).

Czlowiek i wszechswiat ↔ Apriori ↔ Literatura i sztuka piękna ↔ Literatura piękna ↔ Utwory literackie, gatunki, formy