orzechowy I

odnoszący się do orzecha

Leszczyna jak menada z zielonemi berły, Ubranemi, jak w grona, w orzechowe perły (III)

Wszechswiat ↔ Rośliny ↔ Krzewy i krzewy jagodowe ↔ Krzewy i krzewy jagodowe z owocami jadalnymi