orzech

owoc leszczyny

Bliżej siedzi wiewiórka, orzech w łapkach trzyma (IV) To jagód lub orzechów zbieraczka, dziewica (IV) Chwyta w lot migające orzechy dziewczyna (IV). Ten robaczek większego od was zgryzł orzecha (VII)

Wszechswiat ↔ Rośliny ↔ Krzewy i krzewy jagodowe ↔ Krzewy i krzewy jagodowe z owocami jadalnymi