oparzelisko

bagniste, podmokłe miejsce, niezamarzające w czasie zimy

Bo tam już wszystko mglistym zakryte obłokiem, Co się wiecznie ze trzęskich oparzelisk wznosi (IV).

Wszechswiat ↔ Ziemia ↔ Woda ↔ Wody śródlądowe