olbrzym

zwierzę mające bardzo duże rozmiary

Podobnie pleban mirski zawiesił w kościele Wykopane olbrzymów żebra i piszczele (VIII).

Wszechswiat ↔ Zwierzęta ↔ Czworonogi ↔ Informacje ogólne (Czworonogi)