ojczysty

odnoszący się do ojczyzny

był legijonistą, Przynosił kości stare na ziemię ojczystą, Której już bronić nie mógł...(I) Kiedyż nam Pan Bóg wrócić z wędrówki dozwoli I znowu dom zamieszkać na ojczystej roli (II) Zaczęli więc rozmowę [...] Mieszając tu i ówdzie, podróżnych zwyczajem, Śmiech i urąganie się nad ojczystym krajem (III). Był on prostak, lecz umiał czuć wdzięk przyrodzenia I patrząc w las ojczysty rzekł, pełen natchnienia (III) Drzewa moje ojczyste! (IV)

Czlowiek ↔ Organizacja społeczna i instytucje społeczne ↔ Państwo ↔ Informacje ogólne (Państwo)