ojciec II

mężczyzna, który ma własne dziecko lub dzieci

Pamiętam, chociaż byłem wtenczas małe dziecię, Kiedy do ojca mego w oszmiańskim powiecie Przyjechał pan Podczaszyc na francuskim wózku (I) Wiedział, że go myślano do wojska sposobić, Że ojciec w testamencie wyrzekł taką wolę (I) Dawniej człek dostatni, Schedę ojca swojego i majątek bratni, Wszystko strwonił, na wielkim figurując świecie (I) Ojcu Podkomorzego sam król ją darował, Po ojcu Podkomorzy godnie ją piastował (I) Przy nim stołki, choć niższe, podobne do stoła Jako dzieci do ojca (IV).

Czlowiek ↔ Czlowiek jako istota spoleczna ↔ Życie społeczne ogólnie ↔ Struktura społeczeństwa ↔ Rodzina, pokrewieństwo ↔ Rodzina, potomstwo