odwieczny

istniejący od wieków

Dziedzic Horeszków gościem śród swych własnych progów, Biesiadnikiem Sopliców, swych odwiecznych wrogów! (V) Szlachta odwieczna, w której krew rycerska płynie (V) Soplico! - rzekł - odwieczny wrogu mej rodziny (VIII).

Czlowiek i wszechswiat ↔ Apriori ↔ Czas