oddanie broni

poddawanie się przeciwnikowi; kapitulacja

Jeżeli zaś oddanie broni będzie zwlekać, Robak każe otoczyć resztę i wysiekać (IX).

Czlowiek ↔ Organizacja społeczna i instytucje społeczne ↔ Wojna ↔ Zwyczęstwo, porażka