oddanie

przekazanie czegoś komuś we własność

A niech się mąż Pani nie trwoży, Iż oddanie ziem Państwo tak bardzo zuboży (XII)

Czlowiek ↔ Czlowiek jako istota spoleczna ↔ Człowiek pracujący ↔ Własność