oda

uroczysty utwór poetycki opiewający wybitną postać, doniosłe wydarzenie itp.

Skomponował go rymem podoficer młody, Który niegdyś w stolicy sławne pisał ody (XII)

Czlowiek i wszechswiat ↔ Apriori ↔ Literatura i sztuka piękna ↔ Literatura piękna ↔ Utwory literackie, gatunki, formy