obszernie

długo, biorąc pod uwagę wszystkie szczegóły

Dziś czasu nie mamy, Potem o tem obszerniej z sobą pogadamy (IV)

Czlowiek i wszechswiat ↔ Apriori ↔ Relacja, tryb, wartość ↔ Miara, waga