obsacznik

uczęstnik obławy, któy osacza zwierza

I tam zaraz leśniczy bytność twą wyśledził, I zaraz obsaczniki, chytre nasłał szpiegi (IV)

Czlowiek ↔ Czlowiek jako istota spoleczna ↔ Życie społeczne ogólnie ↔ Stosunki społeczne ↔ Święta, gry, rozrywka ↔ Łowy