obicie

materiał pokrywający coś

Też same widzi sprzęty, też same obicia, Z któremi się zabawiać lubił od powicia (I)

Czlowiek ↔ Czlowiek jako istota spoleczna ↔ Człowiek pracujący ↔ Dom ↔ Meble