obcy IV

niedostępny lub nieopanowany w sensie poznawczym

Lecz obce mu ich wnętrzne serca tajemnice (IV)

Czlowiek ↔ Dusza i rozum ↔ Myślenie ↔ Rozumowanie