nos

najbardziej wystająca część ludzkiej twarzy, znajdująca się między oczami i czołem a ustami

Żałośnie było widzieć wyżółkłych młokosów, Gadających przez nosy, a często bez nosów (I) Robak palcem po nosie dawał mu znak groźby (II) Tłum szlachty go otaczał i uszy nadstawiał, I nosy ku księdzowskiej chylił tabakierze (IV) Od czasu jak nos dźwigam (tu głasnął nos długi), Takiej nie zażywałem (IV) Spinał konia, jak gdyby chciał skakać w niebiosa, Jednę rękę na cuglach, drugą miał u nosa (IV).

Czlowiek ↔ Człowiek jako istota żywa ↔ Ciało i jego części