nisko II

o ukłonach: blizko do ziemi, wyrażając wielki szacunek

Gładził ją ręką, podszedł i jeszcze raz nisko Skłoniwszy się, rzekł smutnie (II) Spójrzała - stał blisko, O cztery grzędy od niej, i kłaniał się nisko (III). Zosia grzecznie dygnęła, on skłonił się nisko (V) Komisarze i wszystkie podobne psubraty Kłaniają się nam nisko (VII) Potem lewicę za pas zatknął i tak prawił, Kołpakiem lisim w kolej kłaniając się nisko (VII)

Czlowiek ↔ Czlowiek jako istota spoleczna ↔ Życie społeczne ogólnie ↔ Stosunki społeczne ↔ Etyketa, tradycje i obyczaje