nieuszanowanie

brak szacunku dla kogoś, lekceważenie czegoś

To jest mój zwyczaj, nie zaś nieuszanowanie (II)

Czlowiek ↔ Dusza i rozum ↔ Uczucia ↔ Uczucia skierowane na innych ↔ Szacunek, zachwyt