niedawno II

w niedalekiej przeszłości

Słyszałem, żeś niedawno Moskalów oćwiczył. Lecz gdzie są bracia twoi? (XII)

Czlowiek i wszechswiat ↔ Apriori ↔ Czas