niecnota

niegodziwość, występność

Jesteś mężczyzną, znam waszą niecnotę, Wiem, że jak inni, tak ty mógłbyś wiarę złamać (VIII)

Czlowiek ↔ Dusza i rozum ↔ Moralność ↔ Reputacja, honor-wstyd