nasienie

organ rozrodczy roślin nasiennych; nasienie

W niej są złożone wszystkich drzew i ziół nasiona (IV)

Wszechswiat ↔ Rośliny ↔ Świat roślin ogólnie