najazd

bezprawne wtargnięcie

woźneńską obdukcyją robię [...]: O inkursyją, to jest o najazd granicy (V)

Czlowiek ↔ Organizacja społeczna i instytucje społeczne ↔ Prawo procesowe ↔ Procedury sądowe