nadaremny

niedający oczekiwanych efektów

a szlachcie każe się rozstąpić, Lepiej mierzyć, postrzałów nadaremnych skąpić, Kryć się za płoty, studnię, za ściany obory (IX)

Czlowiek ↔ Dusza i rozum ↔ Wola ↔ Działanie ↔ Wynik