mus

konieczność, przymus lub potrzeba zrobienia czegoś

Jeśli chybił, cofnąć się może bez sromoty Albo walczyć oszczepem, lecz z własnej ochoty, A nie z musu (V) ʺProsiłbym - rzecze Major - lecz w tem nie ma musuʺ (IX).

Czlowiek ↔ Dusza i rozum ↔ Wola ↔ Wola ↔ Władza; wola skierowana na drugą osobę ↔ Władza, komenda, rozkaz