mistrz I

doskonały fachowiec, majster, artysta

Jak para mistrzów w Słucku lity pas wyrabia (VI) Zaledwie która bzyknie, już długimi nogi Obejmuje ją wkoło i dusi mistrz srogi (IX). Lecz z największym na niego naciera uporem Stary Gifrejter, co był pułku instruktorem, Wielki mistrz na bagnety (IX) Mistrz coraz takty nagli i tony natęża (XII) gdy to Zosia widzi, Podbiega i na białej podaje mu dłoni Drążki, któremi zwykle mistrz we stróny dzwoni (XII) Tak mistrz doskonały Wydał okropność szturmu, że wieśniaczki drżały (XII)

Czlowiek ↔ Dusza i rozum ↔ Informacje ogólne, rozum, mądrość, zdolności