milczenie

cisza, która zapada, kiedy żadna z obecnych osób nic nie mówi

Ale wszyscy słuchali w milczeniu głębokiem (I) Jeden drugiemu ręką dawał znak milczenia (II) Gerwazy w milczeniu Tu wzrok na ścianie wstrzymał (II) chwilę trwało to milczenie (II). A Gerwazy szedł z tyłu w milczeniu głębokiem (II).

Czlowiek ↔ Czlowiek jako istota spoleczna ↔ Życie społeczne ogólnie ↔ Język ↔ Mówienie ↔ Działania głosem, wyrażanie myśli