melodyja

ciąg następujących po sobie dźwięków, uporządkowanych według zasad tonalnych, rytmicznych i formalnych, tworzących pewną całość

kichaniem melodyję zmieszał (IV) On umyślnie trąca Wciąż tę zdradziecką stronę, melodyję zmąca (XII)

Czlowiek i wszechswiat ↔ Apriori ↔ Literatura i sztuka piękna ↔ Muzyka ↔ Informacje ogólne (Muzyka)