matka II

u niektórych owadów: samica zdolna do rozrodu

one tym są muchom, czem dla roju matki (II).

Wszechswiat ↔ Zwierzęta ↔ Owady ↔ Informacje ogólne (Owady)