ludzki II

odpowiedni dla ludzi, godny ludzi

Szanowano go przecież, bo pan z prapradziadów, Bogacz, dobry dla chłopów, ludzki dla sąsiadów (II) że może starzec się poruszy I pokaże mi przecież trochę ludzkiej duszy, Jak ślimak rogów! (X) O Gerwazy! uważ, przyjacielu, Masz ludzkie serce! ...(X)

Czlowiek ↔ Dusza i rozum ↔ Uczucia ↔ Uczucia skierowane na innych ↔ Poświęcenie