ludny

pełen ludzi, gęsto zaludniony

Słynie szeroko w Litwie Dobrzyński zaścianek Męstwem swoich szlachciców, pięknością szlachcianek. Niegdyś możny i ludny (VI)

Czlowiek i wszechswiat ↔ Apriori ↔ Liczba, ilość