litanija

modlitwa błagalna, w której wierni powtarzają chórem słowa wypowiadane przez prowadzącego modlitwę

zaczął wkoło siebie żegnać I ażeby tym pewniej straszne sny rozegnać, Odmawiał litaniją o czyscowych duszach (V).

Czlowiek i wszechswiat ↔ Apriori ↔ Wiara, religia ↔ Kościół ↔ Obrzęd religijny