liczny I

liczący wiele osób

u nas towarzystwo liczne Od kilku dni zbiera się na sądy graniczne (I) Już to że odgłos trąbki i widok obławy Przypominał mu jego lata młodociane, Kiedy miał strzelców licznych i psy zawołane (I) Szczęściem, na odsiecz przyszedł nam Parafianowicz, Przywiodłszy Mickiewiczów dwiestu z Horbatowicz, Którzy są szlachta liczna i dzielna (II) Owoż Rejtan na przyjazd księcia Jenerała Zaprosił gości - liczna szlachta się zebrała (VIII) Mnie, com kiedy wyjeżdżał z mojego zaścianku, To liczniejszy dwór miałem niżeli książęcy! (X)

Czlowiek i wszechswiat ↔ Apriori ↔ Liczba, ilość