liczba II

numer

Tam stała wypisana i liczba żołnierza, I nazwisko każdego wodza legijonu, I każdego z nich opis zwycięstwa lub zgonu (I).

Czlowiek i wszechswiat ↔ Apriori ↔ Liczba, ilość