lekarstwo II

sposób, rada, środek zaradczy

Gdziem nie był! com nie cierpiał! Aż Bóg raczył lekarstwo jedyne objawić (X).

Czlowiek ↔ Dusza i rozum ↔ Wola ↔ Działanie ↔ Stroje narodowe i karnawałowe